Public Private Partnership (PPP)

PPP je způsob, jak spojit veřejné a soukromé prostředky k financování veřejně prospěšných záměrů.

Základní charakteristiky PPP projektů z hlediska zadavatele můžeme shrnout takto:

Co mohu například jako zadavatel z oblasti samosprávy prostřednictvím PPP zařídit

 • provoz nemocnic a škol,
 • zajištění veřejného osvětlení,
 • provoz "vodovodů a kanalizací",
 • výstavba a provoz obecních bytů,
 • výstavba a provoz plaveckých bazénů,
 • ... a mnoho dalších.

Jaké jsou hlavní výhody PPP pro zadavatele:

 • prostřednictvím PPP můžete přenést některá rizika na soukromé subjekty,
 • prostřednictvím PPP můžete realizovat některé své záměry výrazně rychleji, než prostřednictvím jiných postupů
  (např. v pardubické nemocnici si spočítali, rekonstrukce pomocí PPP zpřístupní některé služby i o 10 let dříve, než by kraj dokázal klasickým postupem - financováním z investiční části rozpočtu)
 • zadavatel se nezbavuje svého majetku, ale de facto ho "pronajímá" na dobu (typicky) 15-30 let
 • zadavatel může část prostředků vyvést mimo rozpočet (dopad PPP projektu na veřejné rozpočty je monitorován dohledem Ministerstva financí)
 • projekty PPP podle zahraničních zkušeností vykazují podstatně menší riziko překročení rozpočtu a nedodržení termínu,
 • projekty PPP přinášejí občanům zpravidla služby kvalitnější, než pokud je poskytuje přímo samospráva.

A jaká úskalí mi PPP jako zadavateli zejména přinesou?

 • poměrně náročnou přípravu projektu,
 • bádání na polích neoraných, neboť zákon o PPP v ČR platí od 1. 7. 2006,
 • nutnost "pohlídat si" poradce při přípravě projektu, aby poradce skutečně hájil zájmy zadavatele
  (to je opravdu důležité, neboť smlouva se uzavírá na dlouhou dobu, která překračuje několik volebních období, a smlouva špatně postavená pro zadavatele mu může dramaticky znesnadnit život na velmi dlouhou dobu).

Protože je problematika PPP poměrně komplikovaná, řešíme konzultace na toto téma výhradně osobně.
Máte-li zájem o bližší informace, napiště nám na adresu ppp@pfi.cz.