Profil společnosti

Společnost PFI s.r.o. byla založena za účelem poskytování poradenství a vzdělávací činnosti v oblasti veřejných zakázek na konci roku 2004, v lednu 2005 byla zapsána do Obchodního rejstříku. Během léta 2005 byla k oblasti veřejných zakázek připojena též oblast tzv. PPP (veřejno-soukromého partnerství při financování a provozování některých druhů služeb či zařízení), která je legislativně vymezena zákonem č. 139/2006 Sb., koncesní zákon.

V našem týmu pracují zkušení konzultanti, kteří všichni mj. absolvovali čtrnáctidenní školení k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako úřad odpovědný za přípravu tohoto zákona a jehož lektory byli přímo autoři zákona. Všichni naši konzultanti toto školení zakončili úspěšným složením závěrečného testu a čtyři z nich se stali externími lektory MMR pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon.

Naši konzultanti též mj. připravovali zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (včetně vyjednávání na půdě Evropské komise a jeho obhajování v Poslanecké sněmovně a v Senátu) a denně se setkávali s jeho problematikou i na půdě Ministerstva pro místní rozvoj, které je garantem tohoto zákona. V poslední době se podíleli též na přípravách již zmiňovaného koncesního zákona.

Naši expertní činnost poskytujeme pro zadavatele z různých oblastí po celé ČR – pro obce a jimi zřizované organizace, pro mikroregiony, ministerstva i další státní organizace.

V průběhu let 2004 – 2005 jsme provedli školení zaměstnanců některých obcí, většiny ministerstev a všech krajských úřadů České republiky v problematice veřejných zakázek v souvislosti s tehdy připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (v roce 2004 s ohledem na zákon č. 40/2004 Sb., v roce 2005 již s ohledem na dnes platný zákon č. 137/2006 Sb.). V roce 2005 jsme zorganizovali školení pracovníků implementačních agentur v ČR a též školení pro praktiky z celé ČR v rámci twinningového programu s německou stranou (Praha, Brno, Ostrava).

Navrhli jsme portál k problematice veřejných zakázek pro Ministerstvo pro místní rozvoj - na adrese www.verejna-zakazka.cz. Tento portál od 1. 7. 2006 provozujeme pod vlastní hlavičkou.

Společnost PFI s.r.o. dbá na kvalitu a garance pro své klienty, proto je mj. pojištěna do výše 10.000.000,-Kč (deseti milionů korun) u České pojišťovny. Společnost PFI s.r.o. je též členem Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.