Obecně o veřejných zakázkách

Veřejné zakázky, jak už název napovídá, jsou zakázky financované státní správou či samosprávou. Aby byla zajištěna alespoň určitá míra efektivity vynakládání veřejných prostředků, byl v roce 1994 přijat zákon 199/1994 Sb., který sloužil pro potřeby ČR.

Se vstupem do EU po nás bylo požadováno zpřísnit zákon 199/1994 Sb. a přizpůsobit se tak normám EU. Byl proto přijat zákon 40/2004 Sb., který platí od 1.5.2005 (tj. od data vstupu ČR do EU). Na tento zákon je např. vázáno i využívání "evropských peněz" (pro předvstupní pomoc nebyl kvůli své měkkosti používán zákon 199/1994 Sb., ale zvláštní předpisy EU pro předvstupní pomoc).

Další vývoj norem, které upravují veřejné zakázky, již tedy ovlivňují jednak podněty české, jednak (a možná více) podněty z EU, neboť ČR má povinnost aktualizovat své zákony podle vývoje evropských norem.

Poslední změnou na poli veřejných zakázek bylo přijetí zákona č. 137/2006 Sb. v souvislosti s novými evropskými směrnicemi. Zákon zavádí zejména možnost elektronického vypisování zakázek, ale přináší i množství změn, které mají podstatný vliv na pohled na veřejné zakázky (výrazně obtížnější zrušení zakázky, která je již vypsána, zjednodušené podlimitní řízení, možnost zadavatele v některých případech uchazečům umožnit doplnění dokladů požadovaných ke splnění kvlaifikace).