Služby pro Vás - veřejné zakázky

Poskytujeme Vám komplexní konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.

Tyto služby poskytujeme zadavatelům veřejných zakázek (při procesu zadávání veřejné zakázky) i dodavatelům (při přípravě a podání nabídky, příp. při podávání námitek); v každém konkrétním zadávacím řízení spolupracujeme pouze s jedním klientem.

Pro zadavatele veřejných zakázek:

 • celý proces zadávacího řízení formou dodání tzv. "na klíč";
 • poskytování dílčích konzultací;
 • vyplnění a elektronické odeslání veškerých formulářů do informačních systémů ČR i EU;
 • uveřejnění zadávacího řízení;
 • konzultace a odborné vedení při přípravě zadávacích podmínek pro zadávací řízení;
 • zpracování finální podoby zadávacích podmínek;
 • zajištění stavebního dozoru pro zakázky na stavební práce;
 • navržení odborných pracovníků do hodnotící komise;
 • předávání zadávací dokumentace zájemcům o účast ve výběrovém řízení;
 • příjem nabídek;
 • organizaci jednání komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komise;
 • zpracování veškerých zpráv a protokolů požadovaných zákonem;
 • vyjádření zadavatele k podaným námitkám;
 • vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele;
 • zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro dodavatele:

 • konzultace a odborné vedení při přípravě nabídky;
 • kontrolu podávané nabídky;
 • zastoupení dodavatele v celém procesu zadávacího řízení;
 • zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky;
 • návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele;
 • monitoring informačního systému a zasílání upozornění na nově uveřejněné veřejné zakázky ve spektru zájmu dodavatele;
 • zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Spolupráce s advokátní kanceláří

Zastoupení při správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže řešíme ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Miroslava Bláhy nebo Mgr. Martina Velíka, který byl vedoucím týmu připravujícím zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.