Public Private Partnership (PPP)

PPP je způsob, jak spojit veřejné a soukromé prostředky k financování veřejně prospěšných záměrů.

Aktivity na poli PPP aktuálně nevyvíjíme.